dimarts, 6 de març de 2018

Subratllats (102)

I cannot choose to be or not to be.

                         Ray Bradbury

No puc triar ser o no ser.

Fotografia: BRG

dilluns, 5 de març de 2018

Haikú (18)

LLINDA

Que em doni forma
la veu! Jo sóc l'esclava
de la paraula.

                     Carles Torner
                     [Viure després]

Fotografia: BRG

diumenge, 4 de març de 2018

Subratllats (101)

   Dibuixar és mirar, examinar l'estructura de les aparences. Un dibuix d'un arbre no mostra un arbre, sinó un arbre mirat. Mentre que la visió d'un arbre es registra quasi instantàniament, l'examen de la visió d'un arbre (un arbre mirat) no solament dura minuts o hores en comptes d'una fracció de segon, sinó que  també implica molta experiència prèvia de mirar, prové d'aquesta experiència, i s'hi refereix. En l'instant de la visió d'un arbre s'estableix una experiència vital. És per això que l'acte de dibuixar rebutja el procés de desaparició i proposa la simultaneïtat d'una multitud de moments.

                                                                         John Berger 
                                                                         Sobre el dibuix 
                                                                         (Viena Edicions, Barcelona, 2016)
                                                                         Traducció de Marta Pera Cucurell

Fotografia: BRG

divendres, 2 de març de 2018

Haikú (17)

The madman
emerges from the movies:
the street at lunchtime.

             Allen Ginsberg

L'orat
prové de les pel·lícules:
el carrer a l'hora del berenar.

              A.G.
(Versió catalana : BRG)

Andy Warhol (Elvis triple, 1964)

Versions

WALL WRITING

Nothing less than nothing.

In the night that comes
from nothing,
for no one in the night
that does not come.

And what stands at the edge of whiteness,
invisible
in the eye of the one who speaks.

Or a word.

Come from nowhere
in the night
of the one does not come.

Or the whiteness of a word,
scratched
into the wall.

                        Paul Auster

ESCRITA PARET

Menys no-res que no-res.

A la nit que ve
del no-res,
per a ningú a la nit
que no ve.

I el que s'aguanta al fil de la blancor,
invisible
a l'ull d'aquell que parla.

O una paraula.

Venir d'enlloc
a la nit
d'aquell que no ve.

O la blancor d'una paraula,
arrapada
a la paret.

P.A.
(Versió catgalana: BRG)
Fotografies: BRG
dimecres, 28 de febrer de 2018

Subratllats (100)

FEBRER

Timó, fragant silenci, amb aigua a les codines.
Xal tènue de flors
damunt el tronc esquerp d'un ametller.
I la neu a l'obaga, a les feixes més altes.

Blau indecís, creixença de la llum...
Aire llunyà de primavera.

                                Jordi Pàmias

Fotografia: BRGdimarts, 27 de febrer de 2018

Haikú (16)

I quit shaving
but the eyes that glanced at me
remained in the mirror.

                 Allen Ginsberg

He deixat d'afaitar-me,
però els ulls que me miraven
s'han quedat al mirall.

                     A.G.
(Versió catalana : BRG)


Otto Dix (Autoretrat, 1913)